دوره 21، شماره 26 - ( 10-1402 )                   جلد 21 شماره 26 صفحات 40-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

shah hosseini J, eskandari A, fashi M. Estimate 1 Repetition Maximum Of Active Women Based On The Rating Of Perceived Exertion In Chest Press Movement: Provide a Predictive Qquation. RSMT 2023; 21 (26) :30-40
URL: http://jsmt.khu.ac.ir/article-1-594-fa.html
شاه حسینی جاوید، اسکندری آرزو، فشی محمد. برآورد یک تکرار بیشینه بر پایه میزان درک فشار کار در زنان فعال: ارائه معادله پیش بین. پژوهش در طب ورزشی و فناوری. 1402; 21 (26) :30-40

URL: http://jsmt.khu.ac.ir/article-1-594-fa.html


دانشگاه شهید بهشتی تهران ، m_fashi@sbu.ac.ir
چکیده:   (1579 مشاهده)
   
    هدف مطالعه حاضر برآورد یک تکرار بیشینه بر پایه میزان درک فشار کار در زنان فعال و ارائه معادل پیش بین ویژه آن بود. تعداد 30 زن سالم با (20 تا 35 سال)، شاخص توده بدن 34/3± 32/26 کیلوگرم/مجذور متر2 به صورت داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت کردند. به منظور ارائه معادله مقدار نصف وزن آزمودنی برای انجام حرکت پرس سینه با هالتر انتخاب شد. از آزمودنی­ها خواسته شد تا یک‌بار این وزنه را با چشمان بسته تکرار و بعدازآن عددی را برای تعیین شدت این تکرار بین 6 تا 20 انتخاب کنند. پس از تعیین معادله، به منظور بررسی اعتبار معادله طراحی‌شده یک تکرار بیشینه آزمودنی­ها به وسیله معادله برزیسکی نیز محاسبه و از روش همبستگی پیرسون میزان همبستگی مورد بررسی قرار گرفت. همبستگی بالایی بین معادله مطالعه حاضر و معادله برزیسکی (89/0=r)، همچنین پس از بررسی اعتبار متقاطع (91/0=r) به دست آمد. تفاوت معناداری بین نتایج معادله حاضر با نتایج معادله برزیسکی مشاهده نشد. به نظر می­رسد معادله مطالعه حاضر" 1RM={(20-RPE /40) +1 }× وزن نصف " بر اساس درک فشار کار می­تواند برآورد قابل اعتمادی را برای یک تکرار بیشینه پرس سینه در زنان سالم ارائه دهد.    
 
   
متن کامل [PDF 1870 kb]   (252 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1402/3/27 | پذیرش: 1402/6/1 | انتشار: 1402/10/10

فهرست منابع
1. 1.Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E, Dudley GA, Dooly C, Feigenbaum MS, et al. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and science in sports and exercise. 2002;34(2):364-80. [DOI:10.1097/00005768-200202000-00027]
2. Cummings B, Finn KJ. Estimation of a one repetition maximum bench press for untrained women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 1998;12(4):262-5. [DOI:10.1519/00124278-199811000-00011]
3. Brzycki M. Strength testing-predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. Journal of physical education, recreation & dance. 1993;64(1):88-90. [DOI:10.1080/07303084.1993.10606684]
4. O'Connor S. Using Maximum Power as a Variable for 1RM Prediction in the Squat and Bench Press: South Dakota State University; 2019.
5. Mayhew J, Kerksick CD, Lentz D, Ware JS, Mayhew DL. Using repetitions to fatigue to predict one-repetition maximum bench press in male high school athletes. Pediatric Exercise Science. 2004;16(3):265-76. [DOI:10.1123/pes.16.3.265]
6. Bianco A, Filingeri D, Paoli A, Palma A. One repetition maximum bench press performance: a new approach for its evaluation in inexperienced males and females: a pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2015;19(2):362-9. [DOI:10.1016/j.jbmt.2014.11.019]
7. Impellizzeri FM, Rampinini E, Coutts AJ, Sassi A, Marcora SM. Use of RPE-based training load in soccer. Medicine & Science in sports & exercise. 2004;36(6):1042-7. [DOI:10.1249/01.MSS.0000128199.23901.2F]
8. Reynolds JM, Gordon TJ, Robergs RA. Prediction of one repetition maximum strength from multiple repetition maximum testing and anthropometry. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2006;20(3):584-92. [DOI:10.1519/00124278-200608000-00020]
9. Nascimento MAd, Cyrino ES, Nakamura FY, Romanzini M, Pianca HJC, Queiróga MR. Validation of the Brzycki equation for the estimation of 1-RM in the bench press. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2007;13:47-50. [DOI:10.1590/S1517-86922007000100011]
10. Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. Internal and external training load: 15 years on. Int J Sports Physiol Perform. 2019;14(2):270-3. [DOI:10.1123/ijspp.2018-0935]
11. Day ML, McGuigan MR, Brice G, Foster C. Monitoring exercise intensity during resistance training using the session RPE scale. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2004;18(2):353-8. [DOI:10.1519/00124278-200405000-00027]
12. Alfasih R, Fashi m, Ahmadizad s, Aboozari N. the effects of combination of total body resistance training and swimming on muscular function and performance of young female swimmers. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021:
13. Naclerio F, Rodríguez-Romo G, Barriopedro-Moro MI, Jimenez A, Alvar BA, Triplett NT. Control of resistance training intensity by the OMNI perceived exertion scale. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(7):1879-88. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3181e501e9]
14. Albert JA, Herdick A, Brahms CM, Granacher U, Arnrich B. PERSIST: A Multimodal Dataset for the Prediction of Perceived Exertion during Resistance Training. Data. 2022;8(1):9. [DOI:10.3390/data8010009]
15. 15Lea JW, O'Driscoll JM, Hulbert S, Scales J, Wiles JD. Convergent validity of ratings of perceived exertion during resistance exercise in healthy participants: a systematic review and meta-analysis. Sports medicine-open. 2022;8(1):1-19. [DOI:10.1186/s40798-021-00386-8]
16. McGuigan MR, Foster C. A new approach to monitoring resistance training. Strength & Conditioning Journal. 2004;26(6):42-7. [DOI:10.1519/00126548-200412000-00008]
17. Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, Quiles JM, Schau KA, Jo E, et al. Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2016;30(1):267-75. [DOI:10.1519/JSC.0000000000001049]
18. Whisenant MJ, Panton LB, East WB, Broeder CE. Validation of submaximal prediction equations for the 1 repetition maximum bench press test on a group of collegiate football players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2003;17(2):221-7. [DOI:10.1519/00124278-200305000-00002]
19. Knutzen KM, BRILLA LR, Caine D. Validity of 1RM prediction equations for older adults. The Journal of Strength & Conditioning Research. 1999;13(3):242-6. [DOI:10.1519/00124278-199908000-00011]
20. Chapman PP, Whitehead JR, Binkert RH. The 225-1b reps-to-fatigue test as a submaximal estimate of 1-RM bench press performance in college football players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 1998;12(4):258-61. [DOI:10.1519/00124278-199811000-00010]
21. Haji agha bozorgi H, Rajabi H, Barzegarpoor H, Fayazmilani R. The effect of simultaneous submaximal physical exercise and mental exertion on fatigue indices in active men. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021:-. [DOI:10.52547/joeppa.14.2.1]
22. McGuigan M. Testing and Evaluation of Strength and Power: Routledge; 2019. [DOI:10.4324/9780429028182]
23. Kraemer WJ, Adams K, Cafarelli E, Dudley GA, Dooly C, Feigenbaum MS, et al. American College of Sports Medicine position stand. Progression models in resistance training for healthy adults. Medicine and science in sports and exercise. 2002;34(2):364-80. [DOI:10.1097/00005768-200202000-00027]
24. Cummings B, Finn KJ. Estimation of a one repetition maximum bench press for untrained women. The Journal of Strength & Conditioning Research. 1998;12(4):262-5. [DOI:10.1519/00124278-199811000-00011]
25. Brzycki M. Strength testing-predicting a one-rep max from reps-to-fatigue. Journal of physical education, recreation & dance. 1993;64(1):88-90. [DOI:10.1080/07303084.1993.10606684]
26. O'Connor S. Using Maximum Power as a Variable for 1RM Prediction in the Squat and Bench Press: South Dakota State University; 2019.
27. Mayhew J, Kerksick CD, Lentz D, Ware JS, Mayhew DL. Using repetitions to fatigue to predict one-repetition maximum bench press in male high school athletes. Pediatric Exercise Science. 2004;16(3):265-76. [DOI:10.1123/pes.16.3.265]
28. Bianco A, Filingeri D, Paoli A, Palma A. One repetition maximum bench press performance: a new approach for its evaluation in inexperienced males and females: a pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2015;19(2):362-9. [DOI:10.1016/j.jbmt.2014.11.019]
29. Impellizzeri FM, Rampinini E, Coutts AJ, Sassi A, Marcora SM. Use of RPE-based training load in soccer. Medicine & Science in sports & exercise. 2004;36(6):1042-7. [DOI:10.1249/01.MSS.0000128199.23901.2F]
30. Reynolds JM, Gordon TJ, Robergs RA. Prediction of one repetition maximum strength from multiple repetition maximum testing and anthropometry. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2006;20(3):584-92. [DOI:10.1519/00124278-200608000-00020]
31. Nascimento MAd, Cyrino ES, Nakamura FY, Romanzini M, Pianca HJC, Queiróga MR. Validation of the Brzycki equation for the estimation of 1-RM in the bench press. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 2007;13:47-50. [DOI:10.1590/S1517-86922007000100011]
32. Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. Internal and external training load: 15 years on. Int J Sports Physiol Perform. 2019;14(2):270-3. [DOI:10.1123/ijspp.2018-0935]
33. Day ML, McGuigan MR, Brice G, Foster C. Monitoring exercise intensity during resistance training using the session RPE scale. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2004;18(2):353-8. [DOI:10.1519/00124278-200405000-00027]
34. Alfasih R, Fashi m, Ahmadizad s, Aboozari N. the effects of combination of total body resistance training and swimming on muscular function and performance of young female swimmers. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021:
35. Naclerio F, Rodríguez-Romo G, Barriopedro-Moro MI, Jimenez A, Alvar BA, Triplett NT. Control of resistance training intensity by the OMNI perceived exertion scale. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2011;25(7):1879-88. [DOI:10.1519/JSC.0b013e3181e501e9]
36. Albert JA, Herdick A, Brahms CM, Granacher U, Arnrich B. PERSIST: A Multimodal Dataset for the Prediction of Perceived Exertion during Resistance Training. Data. 2022;8(1):9. [DOI:10.3390/data8010009]
37. 15Lea JW, O'Driscoll JM, Hulbert S, Scales J, Wiles JD. Convergent validity of ratings of perceived exertion during resistance exercise in healthy participants: a systematic review and meta-analysis. Sports medicine-open. 2022;8(1):1-19. [DOI:10.1186/s40798-021-00386-8]
38. McGuigan MR, Foster C. A new approach to monitoring resistance training. Strength & Conditioning Journal. 2004;26(6):42-7. [DOI:10.1519/00126548-200412000-00008]
39. Zourdos MC, Klemp A, Dolan C, Quiles JM, Schau KA, Jo E, et al. Novel resistance training-specific rating of perceived exertion scale measuring repetitions in reserve. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2016;30(1):267-75. [DOI:10.1519/JSC.0000000000001049]
40. Whisenant MJ, Panton LB, East WB, Broeder CE. Validation of submaximal prediction equations for the 1 repetition maximum bench press test on a group of collegiate football players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2003;17(2):221-7. [DOI:10.1519/00124278-200305000-00002]
41. Knutzen KM, BRILLA LR, Caine D. Validity of 1RM prediction equations for older adults. The Journal of Strength & Conditioning Research. 1999;13(3):242-6. [DOI:10.1519/00124278-199908000-00011]
42. Chapman PP, Whitehead JR, Binkert RH. The 225-1b reps-to-fatigue test as a submaximal estimate of 1-RM bench press performance in college football players. The Journal of Strength & Conditioning Research. 1998;12(4):258-61. [DOI:10.1519/00124278-199811000-00010]
43. Haji agha bozorgi H, Rajabi H, Barzegarpoor H, Fayazmilani R. The effect of simultaneous submaximal physical exercise and mental exertion on fatigue indices in active men. Journal of Sport and Exercise Physiology. 2021:-. [DOI:10.52547/joeppa.14.2.1]
44. McGuigan M. Testing and Evaluation of Strength and Power: Routledge; 2019. [DOI:10.4324/9780429028182]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به پژوهش در طب ورزشی و فناوری است.

طراحی و برنامه‌نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Research in Sport Medicine and Technology

Designed & Developed by : Yektaweb