دوره 21، شماره 25 - ( 6-1402 )                   جلد 21 شماره 25 صفحات 45-30 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد. واحد تهران شرق ، drmousavisadati@gmail.com
چکیده:   (770 مشاهده)
هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی اسنورکل بر آموزش مهارت­های اصلی شنا در­کودکان و نوجوانان غیرشناگر دارای ترس از آب بود. این پژوهش از نوع تجربی و با طرح های پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان30 کودک (64/0±95/8 سال) و30 نوجوان (71/0±06/15 سال) غیرشناگر دارای ترس از آب بودند که شرکت کنندگان هر گروه بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر در هر گروه). هر چهار گروه پس از شرکت در پیش آزمون مهارت ورود به آب، باز کردن چشم در آب،  سر خوردن و جهت­گیری در آب، حرکت در آب و حبس نفس، وارد دوره 20 جلسه­ای آموزش شنا شدند، بطوری­که به گروه آزمایش با اسنورکل و به گروه کنترل بدون اسنورکل مهارت­های اصلی شنا توسط یک مربی آموزش داده شد. سپس هر چهار گروه در پس آزمون شرکت کردند. داده­ها با تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکووا) دو عاملی و آزمون تعقیبی بنفرونی[1] تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج یافته­ها گویای آن است اثرات اصلی سن معنی دار نبود ولی اثرات اصلی تمرین و اثرات تعاملی سن و تمرین معنی دار بود. استفاده از اسنورکل در کودکان و نوجوانان بر مهارت ورود به آب، باز کردن چشم در آب اثر معنی داری نداشت ولی بر مهارت های سر خوردن و جهت­گیری در آب و حرکت در آب اثر معنی دار و مثبت داشت. همچنین استفاده از اسنورکل در کودکان و نوجوانان بر مهارت حبس نفس اثر معنی دار و منفی داشت. با توجه به اینکه  نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده تاثیرات مثبت استفاده از اسنورکل بر یادگیری مهارت های سر خوردن و جهت­گیری در آب و حرکت در آب و اثرات منفی آن بر حبس نفس در کودکان و نوجوانان است، توصیه می­شود مربیانی که برای سازگار نمودن کودکان و نوجوانان با آب از اسنورکل استفاده می کنند  آموزش های تکمیلی برای بهیود مهارت حبس نفس ارایه نمایند.
 

[1] . Bonferroni
متن کامل [PDF 1543 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
دریافت: 1401/11/4 | پذیرش: 1402/6/1 | انتشار: 1402/6/10

فهرست منابع
1. 1.Avelar I, Soares V, Barbosa R, Andrade S, Silva M, Vieira M. The influence of a protocol of aquatic exercises in postural control of obese elderly. Revista andaluza de medicina del deporte. 2018;11(2):69-74. [DOI:10.1016/j.ramd.2016.01.003]
2. Rees JL, Johnson ST, Boulé NG. Aquatic exercise for adults with type 2 diabetes: a meta-analysis. Acta diabetologica. 2017;54(10):895-904. [DOI:10.1007/s00592-017-1023-9]
3. Wasser JG, Vasilopoulos T, Zdziarski LA, Vincent HK. Exercise benefits for chronic low back pain in overweight and obese individuals. PM&R. 2017;9(2):181-92. [DOI:10.1016/j.pmrj.2016.06.019]
4. Kish T, Badami R. Effects of Systematic Desensitization on state anxiety, fear of depth and interest to continue to sport participation in female swimming beginners. Journal of Clinical Psychology. 2019;10(4):59-68.
5. Mollanorouzi M, Issazadeghan A, Soleimani S. The effectiveness of Adlerian therapy on the clinical symptoms and the life satisfaction of generalized anxiety disordered students. Journal of Clinical Psychology. 2018;10(1):1-9.
6. Lunetta P. Drowning. Asphyxiation, Suffocation, and Neck Pressure Deaths: CRC Press; 2020. p. 260-84. [DOI:10.1201/9780429188947-27]
7. Stallman RK, Moran Dr K, Quan L, Langendorfer S. From swimming skill to water competence: Towards a more inclusive drowning prevention future. International Journal of Aquatic Research and Education. 2017;10(2):3. [DOI:10.25035/ijare.10.02.03]
8. Lifesaver IJ, Lifesaver I, Lifesaver II. INTERNATIONAL LIFE SAVING FEDERATION.
9. Irwin CC, Pharr JR, Irwin RL. Understanding factors that influence fear of drowning in children and adolescents. International Journal of Aquatic Research and Education. 2015;9(2):5. [DOI:10.25035/ijare.09.02.05]
10. Yule W, Udwin O, Murdoch K. The 'Jupiter'sinking: effects on children's fears, depression and anxiety. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1990;31(7):1051-61. [DOI:10.1111/j.1469-7610.1990.tb00845.x]
11. Jurgec N, Kapus J, Majerič M. Učenje plavanja v nekaterih evropskih državah. Sport: Revija Za Teoreticna in Prakticna Vprasanja Sporta. 2016;64.
12. Quan L, Ramos W, Harvey C, Kublick L, Langendorfer S, Lees TA, et al. Toward defining water competency: an American red cross definition. International Journal of Aquatic Research and Education. 2015;9(1):3. [DOI:10.25035/ijare.09.01.03]
13. Berukoff KD, Hill GM. A study of factors that influence the swimming performance of Hispanic high school students. International Journal of Aquatic Research and Education. 2010;4(4):7. [DOI:10.25035/ijare.04.04.07]
14. Lepore M, Columna L, Lizner LF. Assessments and activities for teaching swimming: Human Kinetics; 2015.
15. Sardari S, Shahabi Kaseb M, Zeidabadi R. Two-Factor Questionnaire of Phobia of Swimming: Design, Construct, and Psychometry. Sport Psychology Studies (ie, mutaleat ravanshenasi varzeshi). 2021;10(35):235-58.
16. Milosevic I, McCabe RE. Phobias: The psychology of irrational fear: The psychology of irrational fear: Abc-Clio; 2015.
17. Newell KM, Liu YT. Landscape dynamics of motor learning and development. Crit Rev Biomed Eng. 2012;40(6):519-34. [DOI:10.1615/CritRevBiomedEng.2013006818]
18. Langendorfer SJ. Changing learn-to-swim and drowning prevention using aquatic readiness and water competence. International Journal of Aquatic Research and Education. 2015;9(1):2. [DOI:10.25035/ijare.09.01.02]
19. Kapus J, Moravec T, Lomax M. Effects of head position on the duration of breaststroke swimming in preschool swimming beginners. Kinesiologia Slovenica. 2018;24(2):17-27.
20. Parker HE, Blanksby BA, Quek KL. Learning to swim using buoyancy aides. Pediatric Exercise Science. 1999;11(4):377-92. [DOI:10.1123/pes.11.4.377]
21. Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznik HN. Motor control and learning: A behavioral emphasis: Human kinetics; 2018.
22. Gadberry A, Gadberry J. Black drowning deaths: an introductory analysis. International Journal of Aquatic Research and Education. 2020;13(1):4. [DOI:10.25035/ijare.13.01.04]
23. Kuntz B, Frank L, Manz K, Rommel A, Lampert T. Social determinants of swimming ability among children and adolescents in Germany. Results of KiGGS Wave 1. 2016. [DOI:10.5960/dzsm.2016.238]
24. Misimi F, Kajtna T, Misimi S, Kapus J. Development and validity of the fear of water assessment questionnaire. Frontiers in psychology. 2020;11:969. [DOI:10.3389/fpsyg.2020.00969]
25. Harrod D, Langendorfer S. A scalogram analysis of the American Red Cross Beginner swimming skill items. Unpublished Masters thesis, Kent State University, Kent, OH. 1991.
26. Kjendlie P-L, Mendritzki M. Movement patterns in free water play after swimming lessons with flotation aids. 2012. [DOI:10.25035/ijare.06.02.06]
27. Martens R, Burton D, Vealey RS, Bump LA, Smith DE. Development and validation of the competitive state anxiety inventory-2. Competitive anxiety in sport. 1990;3(1):117-90.
28. Van Kaam AL. The Life Journey of a Joyful Man of God: The Autobiographical Memoirs of Adrian van Kaam: Wipf and Stock Publishers; 2010.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.