سامانه نشریات علمی- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

نشانی نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری:

تهران - بلوار میرداماد - خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی سابق) - مجموعه ورزشی شهید احمد کشوری - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی - دفتر نشریه پژوهش در طب ورزشی و فنآوری

صندوق پستی: 1544733111  

 Email :  JournalMSS@yahoo.com 

        Site : Http://Jsmr.ir

تلفن :22269548  22269546 (داخلی 122)  فکس : 22269547

AWT IMAGE Refresh Code
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات علمی:
http://jsmt.khu.ac.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب