پژوهش در طب ورزشی و فناوری- هزینه داوری و چاپ
هزینه داوری و چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 
 

قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم مقالات در حوزه های طب ورزشی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

هزینه داوری، پذیرش و چاپ مقاله  ۶۵۰ هزار تومان است.  

شماره شبا: 
IR۳۳۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۴۲۰۳۰۰۵۴۷۱  ( درآمد های اختصاصی دانشگاه خوارزمی)
شناسه پرداخت:
 
۳۷۱۰۷۴۲۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰۹۴ (پژوهش در طب ورزشی و فناوری)لطفا پس از واریز، تصویر فیش واریزی همراه با کد مقاله مربوط را به ایمیل jsmtkhu.ac.ir ارسال نمایید.

***این دستورالعمل از ابتدای آذر ماه سال ۱۴۰۲ اجرایی شده است.*** 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در طب ورزشی و فناوری:
http://jsmt.khu.ac.ir/find-1.117.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب