سامانه نشریات علمی- هزینه داوری و چاپ
هزینه داوری و چاپ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 

قابل توجه نویسندگان محترم 

  
هزینه داوری، پذیرش و چاپ مقاله (جمعاً به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان) از آبان‌ماه ۱۳۹۹ اجرائی شده است.  
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات علمی:
http://jsmt.khu.ac.ir/find.php?item=1.117.20.fa
برگشت به اصل مطلب